کارگاه هنر دوست داشتن خود

✔️اگر شما هم جزو افرادی هستید که به خودتان بیش از دیگران سخت می گیرید و دیرتر از سایرین خودتان را می بخشید

✔️اگر شما هم جزو افرادی هستید که برای هر نقص و اشتباه کوچک و بزرگی  خودتان را با قضاوت هایتان  سرزنش می کنید.

✔️اگر شما هم جزو افرادی هستید که با خودتان بی رحمانه تر و نامهربان تر از  دیگرانی که  به آنها اهمیت می دهید  برخورد می نمایید.     

پس توصیه می کنیم در این دوره آموزشی ۱۲ ساعته شرکت نمایید.

مدرس: سرکار خانم سرور موسی زاده؛ کارشناس ارشد روانشناسی

⏰زمان: یکشنبه ها ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰ به مدت ۸ جلسه

مکان: مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره امین