هنردرمانی

هنر چگونه درمان می کند؟

کودکان از هر رده سنی با هر نوع نیاز و اختلالی میتوانند به گونه ای مؤثر از کار با هنردرمانگر فایده ببرند. در هنردرمانی، از هنر به عنوان ابزاری برای اظهار وجود و انتقال احساسات استفاده می شود. هنردرمانگر و کودک با مشارکت هم، آزادانه بین چند هنر مثل نقاشی، سفال، شعر، نمایش، قصه و… حرکت می کنند.

هدف از هنردرمانی، قضاوت درباره زیبایی اثر هنری نیست بلکه خود فرآیند خلق اثر هنری مهم است، پس نیازی به مهارت ها و تکنیک های خاصی نیست.

فواید هنردرمانی چیست؟

بیان شفاف تر مشکلات: کودکان اغلب در بیان احساساتشان مشکل دارند. در نتیجه هنر فرصتی جهت اکتشاف این مسائل به گونه ی غیرکلامی فراهم می آورد.

خیلی مسایل در هنر قابل رویت تر هستند. کودکان نمی توانند از بیان ایده ها و احساسات ناخواسته در آثار هنریشان جلوگیری کنند.

محیط امن تر: کودکان ممکن است نسبت به گفتن مشکلات مرتبط با والدین، معلمان یا دیگر افراد نزدیک به دیگران شدیداً احساس گناه یا اضطراب کنند. این درحالیست که هنردرمانگر می تواند محیطی بسیار ایمن فراهم آورد که با همکاری کودک، پرده از احساسات و مشکلات نهفته ی او بردارد

تخلیه هیجانی: هنر باعث رهاسازی تنش و پالایش احساسی میگردد

جلوگیری از پرخاشگری: هنر می تواند وسیله ای برای آشکار کردن خشم باشد و باعث بروز آن شده و تخلیه هیجانات سرکوب شده را تسهیل نماید.

تقویت خودباوری و افزایش اعتماد به نفس: هنردرمانی تجربه ی جدیدی از موفقیت و مهارت است، بنابراین با بهره گیری مناسب از فعالیت های هنری می توان هویت کودک را از فردی ناتوان به کودکی با اعتماد بنفس و توانمند تبدیل کرد.

افزایش خلاقیت و هوش هنریاز آنجایی که فضای درمانی فضای آزادی است، هرگونه خلاقیتی پذیرفته می شود. خلق یک اثر، خود نوعی دستاورد بشمار می آید و باعث افزایش روحیه هنری و خلاق در کودک می شود.

بهبود ارتباطات بین فردی و مهارت های اجتماعی: از آنجایی که جلسات هنر درمانی به صورت گروهی برگزار میشود، با تقسیم قدرت و مسئولیت ها و ایجاد مشارکتی یکسان کار گروهی عادلانه تر شده و کودکان طی جلسات مهارت های برقراری روابط اجتماعی را می آموزند.

یادگیری اجتماعی: بیشتر یادگیری های اجتماعی در گروه ها صورت می گیرد بنابراین کار گروهی محیط مناسبی را برای این منظور فراهم می کند.

الگوسازی: اعضای گروه می توانند با مشاهده واکنش یکدیگر(الگوسازی) نقش های جدیدی را به عهده گیرند و بدین طریق حمایت و تقویت شوند.

صرفه اقتصادی: از نظر اقتصادی به صرفه تر است، ضمن اینکه افراد بیشتری می توانند مشارکت کنند