هنر درمانی ویژه کودکان

هنر درمانگر: شیوا زارع زاده (دانشجوی دکتری روانشناسی)

این طرح ویژه کودکان ۶ تا ۱۳ ساله ای است که دچار مشکلات و اختلالات روانی و رفتاری همچون افسردگی، اضطراب ، انواع ترس، پرخاشگری، لج بازی، وسواس و … می باشند.

والدینی که تمایل به شرکت فرزندانشان در این دوره را دارند، می توانند جهت کسب اطلاع و ثبت نام با شماره تلفن ۰۹۱۵۴۱۵۲۱۴۷ و شماره مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره امین (۰۵۱۱۸۸۳۷۹۷۶)تماس بگیرند.