نوروفیدبک

نوروفیدبک، یک تکنولوژی درمانی جدید و بسیار موثر است که با اثرات درمانی بسیار خوب و ماندگار، فقدان عوارض جانبی منفی و نیز طول کوتاه دوره درمان نسبت به درمان­های دیگر جزء درمان های برجسته قرار گرفته است.

در درمان نوروفیدبک از امواج مغزی و بازخورد آن به کودک/نوجوان برای درمان مشکل وی استفاده می شود. بسته به نوع و شدت اختلال، الکترودهایی به مناطق مختلف سر و گوش ها وصل می شود. این الکترودها امواج مغزی آن ناحیه از مغز را دریافت و به رایانه ارسال می کنند. درمانگر بر اساس این موج ها، شیوه ویژه درمانی خاص فرد را تنظیم می کند.

از نوروفیدبک در درمان اختلالات بیش فعالی همراه با کمبود توجه، اختلالات یادگیری، میگرن و سردردهای تنشی، اختلالات اضطرابی، اختلالات حافظه و عدم تمرکز نیز استفاده می شود.

متخصصصان مرکز امین، با استفاده از شیوه نوروفیدبک، پس از سنجش وضعیت امواج مغزی و آشکار شدن کاستی های مغز در کنترل امواج، تمرین های ذهنی را با مراجعه کننده آغاز می کنند و فرایند خودتنظیمی مغزی را برای او تسهیل می نمایند.