فرزند پروری DIR

دیدگاه تحول یکپارچه انسان بر سه بینش تحول، تفاوت‌های فردی و ارتباط یا DIR استوار است.

“تحول” به وجود مراحلی برای تحول روان‌شناختی انسان به عنوان یک کل یکپارچه اشاره دارد. تحول انسان و تبدیل شدنش به فردی با توانایی صمیمیت، خودآگاهی، تفکر و ارتباط با دیگران مستلزم گذر از این پلکان تکاملی است که انسان بعد از تولد سپری می‌کند.

“تفاوت‌های فردی” به این مفهوم اشاره دارد که هر کودکی با ویژگی‌های زیستی و روانی منحصر به فردی به دنیا می‌آید. تفاوت در نحوه ادراک، پردازش و ساماندهی تجربه‌های حسی، هیجانی و اجتماعی، زمینه ساز عملکرد متفاوت کودکان در یادگیری، کیفیت تجربه هیجانی و تعامل با دیگران و محیط می‌شود.

“ارتباط” به نقش روابط انسانی در شکل‌گیری شخصیت و مهارت‌های ذهنی اشاره دارد.

دکتر “سید امیر امین یزدی” به عنوان مسئول مرکز، این افتخار را دارد تا در دوره پسادکتری خود در آمریکا، در محضر دکتر استانلی گرینسپن (نظریه پرداز مدل تحولی-ارتباطی مبتنی بر تفاوت های فردی) این رویکرد را آموزش ببیند.
در داخل کشور این رویکرد انحصارا توسط آقای دکتر “امین یزدی” معرفی گردیده است و در حیطه‌های درمانی، آموزشی و سنجشی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

جهت رزرو وقت مشاوره فردی، و یا شرکت در کارگاه‌های آموزشی “فرزند پروری با رویکرد DIR” می‌توانید با شماره تلفن‌ ۰۵۱۳۸۶۵۷۶۴۰ “مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کودک امین”، تماس بگیرید.