Warning: array_merge(): Argument #1 is not an array in /home/takhas/domains/aminyazdi.ir/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/src/Assets.php on line 206

Warning: array_merge(): Argument #1 is not an array in /home/takhas/domains/aminyazdi.ir/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/src/Assets.php on line 206

Warning: array_merge(): Argument #1 is not an array in /home/takhas/domains/aminyazdi.ir/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/src/Assets.php on line 206

Warning: array_merge(): Argument #1 is not an array in /home/takhas/domains/aminyazdi.ir/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/src/Assets.php on line 206

Warning: array_merge(): Argument #1 is not an array in /home/takhas/domains/aminyazdi.ir/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/src/Assets.php on line 206

Warning: array_merge(): Argument #1 is not an array in /home/takhas/domains/aminyazdi.ir/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/src/Assets.php on line 206

Warning: array_merge(): Argument #1 is not an array in /home/takhas/domains/aminyazdi.ir/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/src/Assets.php on line 206

Warning: array_merge(): Argument #1 is not an array in /home/takhas/domains/aminyazdi.ir/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/src/Assets.php on line 206

Warning: array_merge(): Argument #1 is not an array in /home/takhas/domains/aminyazdi.ir/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/src/Assets.php on line 206

Warning: array_merge(): Argument #1 is not an array in /home/takhas/domains/aminyazdi.ir/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/src/Assets.php on line 206

Warning: array_merge(): Argument #1 is not an array in /home/takhas/domains/aminyazdi.ir/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/src/Assets.php on line 206

Warning: array_merge(): Argument #1 is not an array in /home/takhas/domains/aminyazdi.ir/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/src/Assets.php on line 206

Warning: array_merge(): Argument #1 is not an array in /home/takhas/domains/aminyazdi.ir/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/src/Assets.php on line 206

Warning: array_merge(): Argument #1 is not an array in /home/takhas/domains/aminyazdi.ir/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/src/Assets.php on line 206

Warning: array_merge(): Argument #1 is not an array in /home/takhas/domains/aminyazdi.ir/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/src/Assets.php on line 206

Warning: array_merge(): Argument #1 is not an array in /home/takhas/domains/aminyazdi.ir/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/src/Assets.php on line 206

Warning: array_merge(): Argument #1 is not an array in /home/takhas/domains/aminyazdi.ir/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/src/Assets.php on line 206

Warning: array_merge(): Argument #1 is not an array in /home/takhas/domains/aminyazdi.ir/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/src/Assets.php on line 206

کارگاه های آموزشی

کارگاه فرزندپروری

“مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره امین”

(ویژه رشد و اختلالات دوران نوزادی و کودکی)

با مجوز رسمی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور

با مسئولیت آقای دکتر سید امیر امین یزدی 

با همراهی کادری مجرب و متخصص از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها به ارائه خدمات تخصصی در حیطه رشد روانشناختی و نیز تشخیص و درمان مشکلات روانشناختی دوران نوزادی، کودکی و نوجوانی می‌پردازد.

خدمات تخصصی ارائه‌شده، به منظور کمک به کودکان و خانواده های آنان در دستیابی به مهارت ها و قابلیت های تحولی مورد انتظار سنی (توانایی برقراری ارتباط، مبادله و گفتگو، تفکر و حل مساله، خودآگاهی و تنظیم هیجانات)   مبتنی بر مدل تحولی-ارتباطی مبتنی بر تفاوت های فردی یا رشد یکپارچه انسان می باشد.

دکتر سید امیر امین یزدی به عنوان مسئول مرکز، این افتخار را دارد تا در دوره پسادکتری خود در آمریکا، در محضر دکتر استانلی گرینسپن (نظریه پرداز مدل تحولی-ارتباطی مبتنی بر تفاوت های فردی) این رویکرد را آموزش ببیند.

در داخل کشور این رویکرد انحصارا توسط آقای دکتر امیر امین یزدی معرفی گردیده است و در حیطه های درمانی، آموزشی و سنجشی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

مطالب آموزشی

ikv nvlhkd

رویدادها

سخنرانی روز روانشناس

به مناسبت روز روان شناس و مشاور مراسم…